Anarkistiska lästips (Intervjuad i Arbetaren)

Under en intervju i Morgonpasset uttryckte Vänsterpartiets nyvalda partiledare Nooshi Dadgostar att anarkister ”borde gå med i Moderaterna”. Arbetaren bad några av tidningens medarbetare att tipsa om böcker som råder bot på missuppfattningar om anarkismens och den frihetliga delen av vänsterns plats i arbetarrörelsens historia.

Foto: Olof Åström

Isak Gerson, krönikör i Arbetaren:

What is Authority ur Between Past and Future, av Hannah Arendt

Idén om att anarkister inte vill syssla med politik bygger nog på den gamla myten att ”politiken” är något som är reserverat staten med dess våldsmonopol och beskattningsrätt. Det är en farlig tanke som filosofen Hannah Arendt lägger mycket av sitt författarskap på att tillbakavisa, men mest koncentrerat är det nog formulerat i essän What is Authority som finns i hennes Between Past and Future. Om man tror på myten är det svårt att förstå varför man ska engagera sig i föreningslivet utanför partipolitiken – som fackföreningar och hyresgästföreningar – alls.

Anarkistisk bokföring, av Anders Sandström

Om man vidare är intresserad hur ett anarkistiskt samhälle politiskt kan organiseras kan man med fördel läsa Anders Sandströms Anarkistisk bokföring, som tydligt visar hur ett samhälle med minskad eller helt frånvarande stat inte bara kan byggas utan utöka demokratin och den politiska sfären. Men kanske är det svårt att tänka sig ett anarkistiskt sätt att bedriva politik om man tillhör ett parti som i stort trivs med att verka inom det socialliberala kapitalistiska system som styr.

Foto: Jan-Åke Eriksson

Per-Anders Svärd, ledarskribent i Arbetaren:

The Third Revolution, av Murray Bookchin

De två volymerna av Murray Bookchins The Third Revolution berättar om alla de bortglömda frihetliga gräsrotsrörelser som genom sin direktdemokratiska organisering underifrån spelat den verkliga huvudrollen i historiens viktigaste revolutioner. 

Erövringen av brödet, av Pjotr Kropotkin

En anarkokommunistisk vision om ett samhälle bortom konkurrens, nöd och armod – och en skarp varning för alla auktoritära och centraliserade socialistpartier som gör anspråk på att tala i arbetarnas och folkets ställe.

Anna Jörgensdotter på Joe Hill-gården i Gävle.

Anna Sanvaresa, krönikör i Arbetaren:

Revolutionary letters, Diane di Prima (City lights books, 1971) 

Diane di Prima, beatpoet från USA, dog för en kort tid sedan. Hennes diktsamling skrevs under flera intensiva politiska år, parallellt med Vietnamkriget, civilrättsrörelsen, etc. Det är en explosiv och fritt flödande uppgörelse med förtrycket från patriarkat, kapitalism och fascism. 

Deciding for ourselves, red: Cindy Milstein (AK Press, 2020)

Milsteins Rebellious Mourning är fortfarande en av de vackraste och viktigaste böcker om sorg och kamp som jag läst. Hennes nyaste antologi innehåller uppmanande och tröstande essäer om direktdemokrati och hur vi kan bygga en ny värld. 

En svensk anarkist berättar, Nisse Lätt (Nisse Lätts minnesfond, 1993) 

Ett måste för alla oss spanska inbördeskriget-nördar, men förutom Lätts minnen från Spanien så är det också en bok som följer den svenska anarkismens och syndikalismens ”utveckling” nära inpå och långt in i de västerbottniska skogarna. Lätt är dessutom en jäkel på att skriva och uppvigla. 

Anarchism in Latin America, Ángel J. Cappeletti (AK Press 2017)

Fullödig bok om precis det titeln säger. Ur recension: ”Den expanderar vår förståelse för hur anarkister har hanterat feminism, miljö och urbefolkningens problem”. En gedigen historieskrivning och oerhört lärorik för vår förståelse av en kontinents strider och strategier och vår framtida kamp.

Foto: Axel Green

Annie Hellquist, tf chefredaktör, Arbetaren: 

Free women of Spain, Martha A. Ackelsberg (AK Press)

Berättar historien om den anarkistiska kvinnoorganisationen Mujeres libres, som var verksam i Spanien 1936-1939. Inte bara en bok om revolutionär organisering och kamp på flera fronter, mot kapitalism, fascism och patriarkat. Det är också ett ovärderligt historiskt dokument över feministiska metoder.

Solidärer, Anna Jörgensdotter (nu Sanvaresa) (Albert Bonniers förlag)

Tipslistans enda roman! Solidärer är en episk roman som berättar om svensk syndikalism, de Spanienfrivilliga, om kvinnorna i Mujeres libres under det spanska inbördeskriget. Välresearchat, välberättad och episkt. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *