Aslan utmanar vår Jesusbild (Dagens Seglora)

Reza Aslans bok ”Zealot” har väckt stor uppmärksamhet genom dess uppdelning mellan en historisk och politisk Jesusgestalt. Jag växte upp med en Jesus Kristus som ”romarriken” från Konstantin till Obama gjort till en maktens ledstjärna. Nu är det dags att vi börjar lära känna Jesus från Nasaret för att se vad vi kan lära av […]

Guds rike är en plats utan vapen (Dagens Seglora)

Vapnens närvaro föder misstankens regim mellan människor. Där kan inte kärlek och respekt växa. Ett värdigt samhälle använder inte våld, skriver Isak Gerson. Vi är i advent, men någon ankomst av ett Guds rike får vi nog fortsätta vänta på länge till. Med bara en knapp månad kvar till jul har vi fortfarande inte bränt upp […]

Pengar står mellan oss och himmelriket (Dagens Seglora)

För att kunna se människor som ändamål i sig själva behöver vi bryta alla maktrelationer. Men det betyder också att vi måste sluta låta pengar styra hur vi möter varandra. Att vara kristen kan därför också vara att skänka sina rikedomar till det gemensamma, skriver Isak Gerson. ”Gode mästare, vad skall jag göra för att […]

Visa att det finns poäng med kyrkopolitiken (Dagens Seglora)

Arbetarrörelsens parlamentariker sviker. Då får vi inte nöja oss med att hoppas på förbättring vart fjärde år, skriver Isak Gerson. Jag tycker mycket om idén bakom Svenska kyrkans partipolitiska system. Att ha varit aktiv i en annan förening som också styrs ett partipolitiskt system – Uppsala studentkår – har inte fått mig att uppskatta det mindre. […]

Kyrkan duckar för sitt fackliga ansvar (Dagens Seglora)

Svenska kyrkans skola i Berlin ägnar sig åt klassisk ”union busting”, och här i Sverige duckar kyrkan och ger ett passivt godkännande av antifackliga metoder, skriver Isak Gerson. När jag gick in i researchen inför den här texten tänkte jag att det skulle vara en text om hur vi som kyrkomedlemmar kan påverka kyrkan. Konflikten som texten […]

Efter det ”sluttande planet” (Dagens Seglora)

Var drar vi gränsen för när vi har öppnat banan för fascismen, frågar sig Isak Gerson. Att varna för en kommande utveckling brukar kallas för ett “sluttande plan”-argument. Argument utgår vanligtvis från att vi har en negativ utveckling som är tolererbar. Men om vi låter utvecklingen fortsätta kommer vi att komma till något mycket värre. […]

Erbjud en värld där judar kan leva utan förföljelse (Dagens Seglora)

Att vara jude i Sverige idag är, om vi ska lita på statistik såväl som personliga vittnesmål från judar, svårt och otryggt. Att judar i västvärlden är förtryckta är varken något nytt som kommit de senaste åren eller något gammalt som tog slut 1945. Vårt judehat har ett historiskt sammanhang som är mycket, mycket större än 1933 till 1945. Utan […]

Aktivism är det stora miraklet (Dagens Seglora)

Där folk kämpar tillsammans för en bättre värld och för radikal kärlek mellan människor, där är också Gud, skriver Isak Gerson. Inför Verkligheten i P3:s program om psalmsångerna mot nazism pratade jag dagen innan med journalisten om mirakel. Han undrade om det skulle bli några mirakel imorgon, kanske lite skämtsamt. Mitt svar var att jag hoppades att […]

Jag tror, därför lyder jag inte (Dagens Seglora)

Kristen anarkism bygger på insikten att den mänskliga kärleken och den fria viljan aldrig kan inordnas i något system, skriver Isak Gerson. “Punken är en kritik mot den av Gud inrättade världsordningen. Många punkband förespråkar anarki. Tanken bakom anarkin som politiskt system är att den ska försätta världen i kaos för att satan ska kunna […]

Wrangborg vägrar anpassa sig (Dagens Seglora)

Jenny Wrangborgs nya poesibok Vad ska vi göra med varandra är som ett manifest mot det samhället som vägrar värdiga relationer, skriver Isak Gerson. Ibland när jag hör folk prata om vikten av ett nytt ekonomiskt system hör jag dem betona begrepp som värdighet, anständighet och respekt hos eller till andra. Att det är fenomen som är […]